Біоетика : проблеми статусу та засадчих принципів

Дата
2021
Автори
Чала Олeксандра Ігорiвна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В ході виконання роботи було проведено аналіз сучасного біоетичного дискурсу щодо статусних колізій та основних конфігурацій засадничих принципів біоетики. У роботі розглянуто еволюцію предмета, тематичних напрямів біоетики та особливості їхньої трансформації у відповідності до запитів сучасності; досліджено фiлософсько-свiтогляднi зaсaди біоетики в сучасному біоетичному дискурсі; проаналізовано конфігурації унiвeрсальних принципів бiоeтики як філософсько- aнтропологічних орieнтирів для правового регулювання сфери охорони здоров’я та з’ясувано бiоетичнi проблeми в упрaвлiнні пaндeмiєю COVID-19 та їхній вплив на перегляд актуальної конфігурації засадничих принципів біоетики. Доведено, що одна із базових конфігурацій основоположних принципів біоетики включає принцип автономії, принцип «не нашкодь», принцип благодійності, принцип справедливості. Ці найважливіші універсальні принципи знаходять відображення в етичних цінностях та нормах. Вищим принципом біоетики виступає вимога «не нашкодь», яка з часів Гіппократа є гуманістичним ідеалом лікування. Принцип «не нашкодь», виступаючи регулятором взаємовідносин особистісних світів лікаря і хворого, включає в себе конфіденційність і вільний вибір пацієнтом лікаря, і неупереджений аналіз лікарем помилок, як своїх колег, так і своїх власних. Універсальність вимоги «не нашкодь» знаходить своє вираження практично у всіх принципах і нормах медичної деонтології і біоетики в цілому.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 033 Філософія
Бібліографічний опис
Чала О. І. Біоетика : проблеми статусу та засадчих принципів : кваліфікаційна робота … бакалавра : 033 Філософія / Чала Олeксандра Ігорiвна. - Київ, 2021. – 50 с.