Еволюція концепту «ідея» у британській філософії XVII-XVIII ст.

Дата
2016
Автори
Загороднюк Вячеслав Валерійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена історико-філософському дослідженню концепту «ідея» у теоретико-пізнавальних концепціях Д. Лока, Дж. Берклі та Д. Г‘юма. Проаналізовано існуючі підходи до дослідження британського емпіризму. На основі дослідження актуальних тенденцій британської критичної літератури, застосовано поєднання проблемного підходу до дослідження емпіричної філософії, герменевтичного методу та парадигмального підходу. Проведено дослідження найбільш важливих термінів концепцій Д. Лока, Дж. Берклі та Д. Г‘юма, серед яких: ідея, враження, сприйняття, матеріальна субстанція, рефлексія та багато інших. Показано яким чином кожен з цих мислителів розумів термін «ідея». Виокремлені спільні та відмінні риси у їх інтерпретаціях. Особливу увагу зосереджено на суперечливих та проблемних місцях концепцій британських емпіриків. Серед таких: теорія матеріальної субстанції Д. Лока, актуальність її заперечення у теорії Дж. Берклі, парадокс відсутнього відтінку блакитного у теорії Д. Г‘юма та багато інших. Здійснено розгляд актуальних англомовних досліджень британського емпіризму. Серед дослідників варто відзначити Дж. Беннета, М. Аєрса, Р. Фогеліна та багатьох інших, роботи яких містять оригінальні погляди на філософські системи Д. Лока, Дж. Берклі і Д. Г’юма. Ключові слова: емпіризм, ідея, пізнання, сприйняття, враження, асоціація ідей, вроджені ідеї, матеріальна субстанція, дух.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 033 Філософія
Бібліографічний опис
Загороднюк В. В. Еволюція концепту «ідея» у британській філософії XVII-XVIII ст. : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 історія філософії / Загороднюк Вячеслав Валерійович. - Київ, 2016. - 20 с.
Зібрання