Еволюція виборчої системи в Україні (1917–1939 рр.)

Дата
2017
Автори
Павленко Валентина Валеріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена дослідженню процесу еволюції виборчої системи в Україні впродовж 1917–1939 рр., етнічні території якої не були консолідовані у межах єдиної держави, а перебували у складі як радянської федерації (СРСР), так й інших європейських держав (Австро-Угорщини, Румунії, Польщі, Чехословаччини). У просторових і хронологічних межах, визначених темою дослідження, авторка з’ясовує організаційно-правові засади становлення та політико-правові умови функціонування виборчої системи в Україні у міжвоєнний період, виявляє спільне і відмінне, загальне та особливе у процесі її еволюції як на теренах радянської України, так і в конституційно-правому просторі інших держав, до складу яких входили українські землі. Завдяки типологізації виборчої системи за прийнятими у теоретико- та конституційно-правовій науці ознаками продемонстровано динаміку, здійснено стратифікацію виборчих систем, що використовувалися в Україні у 1917–1939 рр., з’ясовано причини, які зумовили той чи інший вибір вітчизняного законодавця. Аналіз історично-правового досвіду з урахуванням остаточно обраного Україною курсу на інтеграцію з країнами ЄС дав змогу запропонувати конкретні рекомендації щодо вдосконалення національного виборчого законодавства. Ключові слова: виборча система, історично-правовий аналіз, голосування, виборче законодавство, виборчий процес, організаційно-правове забезпечення, еволюція, принципи виборчого права.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Павленко В. В. Еволюція виборчої системи в Україні (1917–1939 рр.) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Павленко Валентина Валеріївна. - Київ, 2017. - 19 с.
Зібрання