Господарсько-правове регулювання посередницької діяльності у страхуванні та перестрахуванні в Україні

Дата
2016
Автори
Головачова Анастасія Сергіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета і завдання наукового дослідження. Метою дослідження є здійснення комплексного та системного аналізу правової природи посередницької діяльності у страхуванні та перестрахуванні, правового становища страхових агентів, страхових та перестрахових брокерів, особливостей державного регулювання та саморегулювання такої діяльності, а також формулювання теоретико-правових висновків та розробка науково обґрунтованих пропозицій щодо внесення змін та доповнень до чинного господарського законодавства у зазначеній сфері. Об’єкт дослідження становлять суспільні відносини, що складаються в процесі організації та здійснення посередницької діяльності у страхуванні та перестрахуванні. Предметом дослідження є господарсько-правове регулювання посередницької діяльності у страхуванні та перестрахуванні та особливості правового становища страхових та перестрахових посередників. Уперше в науці господарського права здійснено комплексне та системне дослідження господарсько-правового регулювання посередницької діяльності у страхуванні та перестрахуванні як особливого виду посередницької підприємницької діяльності, а також правового становища страхових агентів, страхових та перестрахових брокерів. У ході дослідження встановлено, що посередницька діяльність у страхуванні та перестрахуванні не є частиною страхової діяльності, а носить самостійний характер; визначено поняття посередницької діяльності у страхуванні та перестрахуванні як підприємницької діяльності; визначено поняття посередницької послуги у страхуванні та перестрахуванні як діяльності страхових та перестрахових брокерів щодо задоволення потреб страхувальників та перестрахувальників у захисті їх майнових інтересів; сформульовано спеціальні принципи посередницької діяльності у страхуванні та перестрахуванні; розмежовано посередницьку діяльність страхових агентів та представництво страховика; визначено поняття державного регулювання посередницької діяльності у страхуванні та перестрахуванні як діяльності уповноважених органів державної влади щодо управління та контролю за діяльністю страхових та перестрахових посередників з метою забезпечення дотримання вимог законодавства України.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Головачова А. С. Господарсько-правове регулювання посередницької діяльності у страхуванні та перестрахуванні в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 Господарське право, господарсько-процесуальне право / Головачова Анастасія Сергіївна. - Київ, 2016. – 240 с.
Зібрання