Наслідки Другої світової війни у гуманітарній співпраці України та Німеччини (1991-2014 рр.)

Дата
2017
Автори
Черкас Тетяна Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі окреслено основні напрямки й проблеми співпраці України і ФРН у 1991–2014 рр., пов’язані з подоланням гуманітарних наслідків Другої світової війни. Окреслено міжнародно-правову базу двостороннього українсько-німецького політичного співробітництва і визначено місце гуманітарної складової в міждержавних відносинах України та Німеччини. Проаналізовано гуманітарну співпрацю двох країн щодо вирішення проблеми повернення й облаштування етнічних німців-репатріантів на території України в 1990-х рр. Досліджено діяльність державних органів, громадських організацій і бізнес-структур України та ФРН зі встановлення та здійснення разових грошових виплат громадянам України – жертвам примусової праці та в’язням нацистських концтаборів. Опрацьовано практику міждержавного українсько-німецького співробітництва у сфері реституції культурних та історичних цінностей. Увиразнено гуманітарну співпрацю з Німеччиною в діяльності громадських інституцій обох країн у контексті проблеми пошуку й перепоховання жертв Другої світової війни наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 032 Історія та археологія
Бібліографічний опис
Черкас Т. В. Наслідки Другої світової війни у гуманітарній співпраці України та Німеччини (1991-2014 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 – історія України / Черкас Тетяна Володимирівна. – Київ, 2017. – 22 с.
Зібрання