Джерела господарського права України

Дата
2016
Автори
Джуринський Олександр Віталійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В дисертаційній роботі досліджуються проблеми формування та розвитку джерел сучасного господарського права України, їх розуміння та застосування для регулювання відносин у сфері господарювання. Зазначається, що становлення правової системи сучасної України, її інтеграція у європейську правову сім’ю поставили питання щодо нового розуміння джерел права і перегляду їх системи. Сформульовано визначення поняття та з’ясовано особливості джерел господарського права України, як елементу правової системи, а також уточнено їх перелік. Охарактеризовано окремі види джерел господарського права (як основних, так і додаткових) та розкрито ступінь їх застосування у регулюванні господарських відносин. Розроблено науково обґрунтовані висновки, пропозиції та рекомендації, спрямовані на удосконалення Конституції України, Господарського кодексу України та інших нормативно-правових актів господарського законодавства.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Джуринський О. В. Джерела господарського права України : автореф. дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право / Джуринський Олександр Віталійович. - Київ, 2016. – 22 с.
Зібрання