Петрофізичне забезпечення геолого-геофізичних моделей газоконденсатних покладів Північного борту ДДз (на прикладі Островерхівської, Євгеніївської, Наріжнянської, Юліївської площ) кремнієм

Дата
2016
Автори
Солодкий Євгеній Валерійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У результаті експериментальних досліджень встановлено суттєву відмінність реальної геоелектричної моделі глинистих порід від петрофізичної моделі, у якій не враховано особливості питомого електричного опору капілярно-зв'язаної води. На основі уточненої петрофізичної моделі запропоновано визначення коефіцієнту пористості глинистих порід на прикладі Островерхівського ГКР, що дозволить проводити експресну оцінку АВПТ в розрізі свердловини. На основі аналізу існуючих уявлень та фізико-технологічних моделей процесів, що відбуваються в зоні проникнення при розкритті газонасиченого пласта, запропоновано вдосконалення існуючого підходу щодо комплексної інтерпретації даних неелектричних методів каротажу, результатом якого є оцінка залишкового газонасичення в зоні дослідження кожного з методів та більш достовірне визначення пористості газонасиченої породи-колектора. Автором запропоновано застосування комплексу АК-НК та введено новий коефіцієнт К, який враховує радіальну зміну залишкового газонасичення в пласті. Проведені дослідження дозволили виявити новий якісний пошуковий геофізичний критерій можливої наявності продуктивного пласта під глинистим флюїдоупором, зміст якого полягає у суттєвій відмінності питомого електричного опору та інтервального часу в різних ділянках покришки за незмінної її глинистості. Разом із визначеними ємнісними характеристиками пласта-колектора за даними ГДС використання даного критерію дозволяє збільшити достовірність виявлення продуктивного покладу або об’єкту. Ключові слова : інтерпретація даних ГДС, коефіцієнт залишкового газонасичення, глинисті покришки, геолого-геофізична модель.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 103 Науки про Землю
Бібліографічний опис
Солодкий Є. В. Петрофізичне забезпечення геолого-геофізичних моделей газоконденсатних покладів Північного борту ДДз (на прикладі Островерхівської, Євгеніївської, Наріжнянської, Юліївської площ) кремнієм : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 геофізика / Солодкий Євгеній Валерійович. - Київ, 2016. - 141 с.
Зібрання