Йодометричне визначення благородних металів

Дата
2017
Автори
Манзюк Марина Вадимівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена актуальній проблемі аналізу благородних металів та їх сполучень. Для розробки методик йодометричного визначення благородних металів проведено дослідження закономірностей та оптимальних умов взаємодії Hg(I,II), Pd(II), Au(III), Rh(III), Pt(IV) з реагентами KI3 і KI. Запропоновано використання калій трийодиду для потенціометричного та біамперометричного титрування ртуті(I,II). Встановлено, що Pt(IV) реагує з KI3 повільно з заміщенням одного хлорид-іону. Визначено умови аналізу сполучень Au(III)–Pt(IV), Pd(II)–Pt(IV). Розроблено методику визначення золота(III) у присутності платини(IV) з візуальною фіксацією точки еквівалентності. Визначення Pt(IV) калій йодидом з електрохімічною фіксацією точки еквівалентності запропоновано проводити в присутності індикатору церій(IV) сульфату. Реакція відбувається згідно зі стехіометрією, кількісно та швидко (термін встановлення аналітичного сигналу складає не більше 10-40 с) з утворенням малорозчинного осаду PtI4. Методом ЯМР 195Pt спектроскопії встановлено, що при зміні концентрації сірчаної кислоти та Ce(SO4)2 склад комплексу PtCl62 залишається незмінним. Встановлено, що сполучення Pt(IV)– Pd(II), Pt(IV)–Au(III) доцільно аналізувати без попереднього розділення з використанням двох титрантів ‒ KI та KI3. Розроблені методики апробовано на різних об’єктах, отримано задовільні результати.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Манзюк М. В. Йодометричне визначення благородних металів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 – аналітична хімія / Манзюк Марина Вадимівна. - Київ, 2017. - 22 с.
Зібрання