Становлення та діяльність освітянської профспілки в Українській СРР у 1920-ті рр.

Дата
2017
Автори
Проценко Вікторія Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі досліджено процес становлення та діяльності освітянської профспілки в УСРР у 1920-ті рр. Вивчено статутно-організаційну структуру та показано кількісний склад профспілки. Проаналізовано участь освітянської профспілки у вирішенні матеріальних та соціальних проблем працівників освіти та науки. Показано участь освітян у культурно-освітній діяльності. Розглянуто діяльність освітянської профспілки у суспільно-політичному житті республіки, з’ясовано місце освітян у радянській бюрократичній системі влади. Підкреслено, що освітянська профспілка була одним із основних важелів впливу на населення. На освітян лягало двоєдине завдання: з одного боку – освіта, з іншого – трансформація життя народних мас. До агітаційно-пропагандистської роботи активно залучалися секції наукових робітників, які у 1920-х рр. входили до складу освітянської профспілки. Показано, як за допомогою виборчих технологій забезпечувалась перемога комуністичної партії, зміцнення її бази на селі, вирішувалось кадрове питання на селі. Акцентовано увагу на особливостях політизації освітянського профспілкового руху УСРР у 1920-их рр.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 032 Історія та археологія
Бібліографічний опис
Проценко В. В. Становлення та діяльність освітянської профспілки в Українській СРР у 1920-ті рр : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 – історія України / Проценко Вікторія Володимирівна. - Київ, 2017. - 22 с.
Зібрання