Синтез, характеризація та каталітичні властивості цеоліту mor в реакції дегідратації гліцерину

Дата
2023
Автори
Кириченко Леонід Олександрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі досліджується синтез, характеризація та використання ієрархічних цеолітів структурного типу MOR для реакції дегідратації гліцерину з метою отримання корисних продуктів. Показано, що були отримані оцтовий альдегід та аліловий спирт у різних співвідношеннях. Інші продукти не спостерігалися. Створити мезопори та макропори методом постсинтетичної обробки не вдалося, хоча й вдалося збільшити загальну концентрацію кислотних центрів. Ключові слова: цеоліти, ієрархічні цеоліти, цеоліт структурного типу MOR, характеризація цеоліту, дослідження каталітичних даних цеоліту структурного типу MOR, мікропори, кислотний каталіз.
This work investigates the synthesis, characterization and use of hierarchical zeolites of the structural type MOR for the dehydration reaction of glycerol with the aim of obtaining useful products. It was shown that acetaldehyde and allyl alcohol were obtained in different ratios. Other products were not observed. It was not possible to create mesopores and macropores by post-synthetic processing, although it was possible to increase the total concentration of acid centers. Key words : zeolites, hierarchical zeolites, MOR structural type zeolite, zeolite characterization, study of catalytic data of MOR structural type zeolite, micropores, acid catalysis.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Кириченко Л. О. Синтез, характеризація та каталітичні властивості цеоліту mor в реакції дегідратації гліцерину : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 102 Хімія / Кириченко Леонід Олександрович. - Київ, 2023. - 38 с.