Правове регулювання переддоговірних відносин в ЄС та Україні

Дата
2017
Автори
Карнаух Вадим Сергійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертацію присвячено обґрунтуванню категорії переддоговірного правовідношення на основі теорії цивільних правовідносин. Здійснено порівняльний аналіз підходів до правового регулювання переддоговірних відносин. Розроблено теоретичні положення, спрямовані на розвиток учення про переддоговірні правовідносини. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення Цивільного кодексу України. Запропоновано визначення поняття переддоговірного правовідношення. Проведено класифікацію переддоговірних правовідносин. У межах розроблення концептуального розуміння переддоговірних правовідносин осмислено такі елементи цивілістичного категоріального апарату, як договір, воля, волевиявлення, свобода договору. Розкрито сутність переддоговірної відповідальності як самостійного виду переддоговірних правовідносин. Ключові слова: переддоговірне правовідношення, переддоговірна відповідальність, договір, укладення договору, свобода договору.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Карнаух В. С. Правове регулювання переддоговірних відносин в ЄС та Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Карнаух Вадим Сергійович. - Київ, 2017. - 22 с.
Зібрання