Синтез оптично чистих похідних 4-заміщених-β-пролінів

Дата
2021
Автори
Вітрова Софія Андріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В роботі розроблено синтез енантіомерно чистих похідних 4-заміщених-β-пролінів методом ензиматичного кінетичного розділення рацемічних сумішей. Перевірена селективність дії ліпаз Burkholderia cepacia lipase – Amano-PS, Candida antarctica lipase В – Novozym в реакціях ензиматичного гідролізу естерів та ензиматичного ацилювання спиртів. Визначено та найбільш ефективні методи розділення для кожного типу речовин. Так найкращим для метил заміщеного проліну виявився метод ензиматичного гідролізу естеру з ліпазою Candida antarctica lipase B (Novozym 435). А для диметилзаміщеного піролідину успішним був метод ацилювання спирту з Burkholderia cepacia lipase (Amano-PS). Також в роботі було оптимізовано методи отримання вихідних рацемічних естерів в масштабах десятків грам.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Вітрова С. А. Синтез оптично чистих похідних 4-заміщених-β-пролінів : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 102 Хімія / Вітрова Софія Андріївна. – Київ, 2021. – 48 с