Психологічний портрет користувачів сайтів знайомств

Дата
2022
Автори
Ситнікова Наталія Вадимівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У ході дослідження виявлено, що віртуальне знайомство є способом компенсації недостатньої соціальної адаптованості особистості, адже взаємодія на сайтах знайомств обумовлюється такими особистісними характеристиками, як: високий рівень антагонізму, невротичності, імпульсивності, а також низький рівень самоповаги, соціальної адаптивності та екстравертованості. Мотивація користувачів не детермінована соціально-спрямованими ціннісними орієнтирами (кохання, визнання та щасливе сімейне життя), вони мають більш високий потенціал емоційних потреб у спілкуванні та нерозвиненості емоцій. а також небажання зближатися із людьми, що може бути пов’язано із прагненням до компенсації цих недоліків у онлайн-взаємодії. У ході дослідження з’ясовано, що досліджувана вибірка є неоднорідною щодо ціннісної спрямованості, що дозволило виокремити користувачів сайтів знайомств соціально-орієнтованих та тих, у кого подібна орієнтація відсутня. Встановлена значима перевага соціально-адаптивних характеристик у групі соціально-орієнтованих користувачів. Спираючись на отримані у ході емпіричного етапу дослідження результати, була розроблена програму тренінгу підвищення рівня соціальної адаптованості користувачів сайтів знайомств.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Ситнікова Н. В. Психологічний портрет користувачів сайтів знайомств : дипломна робота … бакалавра : 053 Психологія / Ситнікова Наталія Вадимівна. - Київ, 2022. – 96 с