Нейромережний застосунок розпізнавання захворювань рослин

Дата
2023
Автори
Каліта Вячеслав Ігорович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У випускній кваліфікаційній роботі проведено аналіз сучасних методів розпізнавання зображень і діагностики захворювань рослин, використовуючи глибинні нейронні мережі. Розглянуто процес збору та підготовки даних для тренування моделі. Розроблено архітектуру моделі регіональної згорткової нейронної мережі для визначення стану здоров'я рослин. Розроблено веб-додаток, який інтегрує модель глибокого навчання для діагностики захворювань рослин користувачами. Ключові слова: глибоке навчання, розпізнавання об’єктів, діагностика захворювань рослин, згорткові нейронні мережі.
In the graduation qualification work, an analysis of modern methods of image recognition and diagnostics of plant diseases using deep neural networks was carried out. The process of collecting and preparing data for training the model was considered. The architecture of the regional convolutional neural network model for determining the state of plant health was developed. A web application has been developed that integrates a deep learning model for diagnosing plant diseases by users. Keywords: deep learning, image recognition, plant disease diagnosis, convolutional neural networks.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Каліта В. І. Нейромережний застосунок розпізнавання захворювань рослин випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 122 Комп’ютерні науки / Каліта В. І. - Київ, 2023. - 91 с.