Українська студентська періодика: історія становлення та проблеми функціонування у сучасних умовах

Дата
2016
Автори
Білограць Христина Романівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Здійснено комплексне наукове дослідження проблем української студентської періодики, розглянуто, зокрема, історичні особливості її зародження, становлення і розвитку. Вперше запропоновано періодизацію та характеристику діяльності українських студетських видань від зародження до сьогодення. Окреслено особливості української студентської періодики в сучасних умовах. Вивчено стан наукових досліджень у галузі типології та запропоновано удосконалену класифікацію студентських періодичних видань. Проаналізовано структуру друкованих та інтернет-видань, а також лінгвостилістичні особливості вміщених матеріалів. Описано тематико-змістове наповнення студентських видань та його вплив на читацьку аудиторію. Запропоновано нові способи підвищення ефективності функціонування студентської періодики.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
06 Журналістика , 061 Журналістика
Бібліографічний опис
Білограць Х. Р. Українська студентська періодика: історія становлення та проблеми функціонування у сучасних умовах : автореф. дис. ... канд. соц. ком. : 27.00.04 – теорія та історія журналістики / Білограць Христина Романівна. - Київ, 2016. – 18 с.
Зібрання