Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці

Дата
2016
Автори
Ющенко Надія Леонідівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У навчальному посібнику огляд та аспекти класифікації економіко-математичних моделей здійснюється за видами економічної діяльності, прикладними сферами та у їх розрізі – за виконуваними функціями управління. Крім систематизації й порівняльного аналізу економіко- математичних моделей, що підтвердили свою ефективність у різних сферах життя суспільства, посібник містить питання для самоконтролю до кожної теми, орієнтовну тематику навчально- дослідних робіт студентів, словник основних термінів, приклади завдань для проміжного контролю знань студентів за тематикою курсу, список рекомендованих джерел та інформаційних ресурсів і змістовно наповнені додатки.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
07 Управління та адміністрування
Бібліографічний опис
Ющенко Н. Л. Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці [Електронний ресурс] : навчальний посібник / Н. Л. Ющенко ; Чернігів. нац. технол. ун-т. - Електронні текстові дані (1 файл: 2.73 Мбайт). - Чернігів : Черніг. нац. технолог. ун-т, 2016. - 277 с. – Назва з екрана.