Бюджетна безпека України в умовах фінансової глобалізації

Дата
2017
Автори
Онищенко Світлана Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена розробленню теоретико-методологічних засад, методичних і практичних рекомендацій щодо забезпечення бюджетної безпеки держави під впливом фінансової глобалізації. Розкрито сутність бюджетної безпеки держави, визначено її місце в загальній системі економічної безпеки держави. Досліджено сутність фінансової глобалізації, висвітлено основні її характеристики, об’єктивні передумови й чинники впливу на бюджетну безпеку. Доведено, що фінансова глобалізація як суперечливий процес має дуальний вплив і породжує асиметрію у розвитку світового господарства. Запропоновано методологію дослідження бюджетної безпеки держави, яка ґрунтується на загальнонаукових та спеціальних методах, принципах та способах наукового пізнання, яка включає вивчення передумов, визначення логічної структури дослідження, інструментарію пізнавальної діяльності. Визначено методологічні засади оцінювання бюджетної безпеки держави, яка базується на врахуванні впливу фінансової глобалізації, цільовою функцією якої є оцінювання реальних тенденцій зміни інтегрального показника з урахуванням глобалізаційних викликів, своєчасне уточнення та прогнозування граничних значень індикаторів, що забезпечує комплексність оцінювання бюджетної безпеки держави з урахуванням складних єрархічних зв’язків у сфері фінансової безпеки держави. У дисертації застосовано декомпозицію Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017 – 2020 роки методом аналізу ієрархій виходячи з особливостей багаторівневої структури системи управління державних фінансів для реалізації пріоритетних напрямів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 051 Економіка
Бібліографічний опис
Онищенко С. В. Бюджетна безпека України в умовах фінансової глобалізації : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит / Онищенко Світлана Володимирівна. - Київ, 2017. - 475 с.
Зібрання