Теологічні підстави модерних новацій Джона Лока

Дата
2022
Автори
Кхелуфі Аміна Нуреддінова
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У цьому дисертаційному досліджені була проаналізована англомовна та україномовна література з локознавчих розвідок. Деякі з західноєвропейських авторів говорять про важливу роль релігійного світогляду мислителя та теологічних ідей у його філософії. Було виявлено, що в Україні досліджень з цього питання практично не проводилося, хоча на Заході все частіше починають говорити про теологічний поворот у розвідках цього мислителя. Дослідники зокрема звертають увагу на взаємозв’язок теологічних та політичних, епістемологічних поглядів англійського філософа. Дисертаційне дослідження присвячене питанням теологічних впливів на модерні філософські ідеї Джона Лока. Написання цієї роботи зумовлено перш за все тим, що філософія Джона Лока досить мало досліджена під кутом впливу на неї теологічної складової. Зосередження уваги на цій проблематиці зумовлено кількома чинниками. Зокрема, і дослідженнями деяких сучасних західних філософів, які не тільки вивчали зв'язок теологічних та філософських ідей мислителя, але навіть пропонували розглядати теологію як ключову умову розуміння всієї філософської системи Джона Лока. Також тим, що англійський мислитель був релігійною людиною, тлумачем Біблії та у своїх окремих творах звертався до теологічної проблематики. У роботі визначено статус поняття «модерн» та досліджено філософські ідеї Джона Лока з позиції їх приналежності до модерних. Здійснено текстологічне дослідження «Двох трактатів про врядування», «Розвідки про людське розуміння», «Деяких думок про виховання» та «Листа про толерантність». Здійснено пошукову роботу на текстологічному рівні за ключовими словами («Бог», «віра», «одкровення», «молитися»); визначити контексти їх функціонування в філософії Джона Лока та систематизовано їх за тематичними блоками. Здійснено аналіз соціально-культурного контексту, в якому формувалися філософські ідеї Джона Лока. Досліджено міру теологічного впливу на питання ідентичності, політичного та педагогічне вчення мислителя. Запропоновано власну позицію щодо зв’язку теологічних та філософських поглядів мислителя та показано, якою мірою вони не/впливають один на одного. Досліджено сучасний стан вивченості цієї проблеми та вивчено поширені підходи щодо означеної тематики. Проведено усне історико-філософське дослідження серед українських дослідників, які займаються філософією Джона Лока.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 033 Філософія
Бібліографічний опис
Кхелуфі А. Н. Теологічні підстави модерних новацій Джона Лока : дис. ...д-ра філос. наук : 033 - філософія / Кхелуфі Аміна Нуреддінова. - Київ, 2022. – 267 с.
Зібрання