Релігійні почуття: сутність та особливості прояву

Дата
2016
Автори
Предко Денис Єрофейович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою дисертаційної роботи є здійснення системного релігієзнавчого аналізу релігійних почуттів та їх функціональних проявів. Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що вперше проведено релігієзнавчий аналіз сутнісних особливостей релігійних почуттів у єдності їх структурних та функціональних характеристик. Робота конкретизується в наступних положеннях: вперше:- досліджено, що релігійне почуття – це, по-перше, переживання як «проживання» його людиною, що пов’язане з її відношенням до релігійного об’єкта; по-друге, вираження, в якому здійснюються різні форми експлікації внутрішнього стану (любов, страх, почуття благоговіння); по-третє, осмислення, в якому розгортається внутрішня робота самосвідомості по усвідомленню душевного стану і всієї ситуації як духовно-екзистенційної; - проаналізовано основні концепції походження релігійних почуттів, зокрема, соціологічна (Е.Дюркгайм), психоаналітична (З.Фройд), нейробіологічна (Е.Ньюберг, М.Персінгер та ін.). Запропоновано авторський підхід до проблеми виникнення релігійних почуттів, що ґрунтується на феномені агональності як складовій гри. Підсилюючись ритуалом, агональна діяльність не лише центрує соціальність та утворює точки опори для конденсації культурних смислів, але й «несе» в собі властивості, завдяки яким започатковуються релігійні почуття; - виявлено, що на особливості прояву релігійних почуттів українців вплинули, з одного боку, ситуація межовості, в якій схоплюється ситуація «між», перетворюючись у біфуркаційний топос, здатний зламати існуючу геополітичну структуру, зміщуючи центри тяжіння, а з іншого – світонастанови, зокрема, кордоцентризм, інтровертизм, які формували духовність, складовою якої є душевність.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 031 Релігієзнавство
Бібліографічний опис
Предко Д. Є. Релігійні почуття: сутність та особливості прояву : 09.00.11 – релігієзнавство : дис. ... канд. філос. наук / Предко Денис Єрофейович. - Київ, 2016. - 205 с.
Зібрання