Емісійна політика корпорації

Дата
2022
Автори
Ковальчук Ігор Сергійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У ході написання дипломної роботи було розглянуто та проаналізовано емісійну політику корпорацій на прикладі компанії British Petroleum та запропоновано основні шляхи покращення її емісійної політики. На основі опрацювань праць вітчизняних та зарубіжних дослідників, було визначено, що емісія цінних паперів – сукупність цивільно-правових угод, адміністративних актів, організаційно-розпорядчих дій, а також дій, що їх забезпечують (зміст емісії), що здійснюються емітентом іншими особами у порядку їм встановленому формі, послідовності та у строки (процедура емісії), та спрямованих на розміщення або обіг цінних паперів, а в кінцевому рахунку – на задоволення економічних потреб громадян, юридичних осіб та (або) держави.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
07 Управління та адміністрування , 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Бібліографічний опис
Ковальчук І. С. Емісійна політика корпорації : випускна кваліфікаційна робота магістра : 072 Фінанси, банківська справа та страхування / Ковальчук Ігор Сергійович. - Київ, 2022. - 73 с.