Підготовка професійних кадрів для Болгарської держави у Російській імперії (1878-1915 рр.)

Дата
2017
Автори
Прищепа Тетяна Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації проведено дослідження професійної підготовки болгарських кадрів у Російській імперії протягом 1878 – 1915 рр. Особливу увагу зосереджено на формуванні основних державних структур відновленої Болгарії, а також проаналізовано діяльність ТРУ. Розглянуто механізм формування болгарської армії від часу утворення ополчення у 1877 р. до його трансформації у Земське військо у липні 1878 р., а також висвітлено основні центри військової підготовки болгар у межах тогочасної Росії. Доведено, що протягом досліджуваного періоду найбільше болгарських студентів навчалося на провідних факультетах російських університетів (Київського, Новоросійського, Московського та Санкт-Петербурзького), встановлено основні напрямки здобування болгарами богословської та інженерно-технічної освіти. Розкрито професійну діяльність болгарських випускників на батьківщині та визначено їх внесок у розвиток Болгарської держави.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 032 Історія та археологія
Бібліографічний опис
Прищепа Т.М. Підготовка професійних кадрів для Болгарської держави у Російській імперії (1878-1915 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 - всесвітня історія / Прищепа Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с.
Зібрання