Позов у цивільних справах, що виникають із страхових правовідносин в Україні

Дата
2016
Автори
Ільченко Антон Вікторович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена комплексному дослідженню проблем інституту позовів, що виникають із страхових правовідносин, що безумовно впливає на всебічний, правильний та своєчасний розгляд зазначеної категорії справ. В роботі досліджується сутність позовної форми захисту прав та законних інтересів суб’єктів страхових правовідносин, проблемні питання визначення поняття та елементів позову у справах, що виникають із страхових правовідносин, проводиться класифікація таких позовів. Здійснюється аналіз сучасного стану процесуально-правової регламентації інституту забезпечення позову у справах, що виникають із страхових правовідносин, висловлено рекомендації щодо підвищення ефективності інституту забезпечення позову у зазначених категоріях справ. Визначаються специфічні риси процедури реалізації права на звернення до суду та права на пред’явлення позову у спорах, що виникають із страхових правовідносин. Також запропоновано ряд пропозицій, щодо вдосконалення законодавства України в сфері страхування, судової практики з метою зменшення кількості позовних проваджень, що виникають із страхових правовідносин, підвищення гарантій захисту прав та законних інтересів суб’єктів таких правовідносин, уніфікації практики правозастосування у зазначеній сфері.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Ільченко А. В. Позов у цивільних справах, що виникають із страхових правовідносин в Україні : автореф. дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес / Ільченко Антон Віткорович. - Київ, 2016. - 19 с.
Зібрання