Підвищення якості розпізнавання білків з внутрішньою невпорядкованістю за допомогою методів машинного навчання

Дата
2022
Автори
Халецький Євген Валентинович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дослідження внутрішньо невпорядкованих білків та розробка алгоритмів передбачення структури таких білків є важливим для розуміння їх біологічних функцій, а також для вивчення багатьох захворювань. В даній роботі на основі існуючих алгоритмів-предикторів за допомогою статистичних методів побудовано модель метапредиктора з підвищеною якістю прогнозування окремих амінокислот білкової послідовності. Використовуючи результати метапредиктора, досліджено можливості застосування сучасних засобів автоматизованого машинного навчання для побудови моделі класификації повних білкових послідовностей та отримано модель згорткової нейронної мережі з точністю на рівні 93%.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Халецький Є. В. Підвищення якості розпізнавання білків з внутрішньою невпорядкованістю за допомогою методів машинного навчання : випускна кваліфікаційна робота магістра : 091 Біологія / Халецький Євген Валентинович. - Київ, 2022. - 43 с.