Демократичні трансформації на пострадянському просторі в Грузії та Азербайджані

Дата
2021
Автори
Ялчин Магоммедаліев Шахмар Оглі
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою дослідження є аналіз демократичних трансформацій на пострадянському просторі. У ході виконання дослідження здійснено комплексний політичний аналіз процесу еволюції політичних режимів Республіки Білорусь, Молдови та України у період посткомуністичної трансформації. Досліджено теоретично-методологічні засади демократичної трансформації; проаналізовано становлення демократичних інститутів; розкрито особливості моделей демократичної трансформації в Грузії та Азербайджані; визначено особливості демократичної трансформації в Грузії та Азербайджані. Методами дослідження є структурно-функціональний, системний, порівняльний. В комплексі вони дали змогу розглянути трансформацію режиму як історично детермінований компонент еволюції політичних систем. Застосовуючи системний підхід, розглянуто політичний режим як складний, багаторівневий, цілісний феномен із безліччю внутрішніх зв’язків і зовнішніх чинників функціонування. Завдяки принципу цілісності політичний режим розглядається як інституційна єдність. У рамках неоінституційного підходу актори, стратегії та ресурси трансформацій визначаються як відносно постійні елементи політичних режимів. Динаміка кризи задається впливами зовнішнього середовища, взаємодіями акторів з приводу публічної влади. Застосовність цього підходу до вивчення перехідних суспільств пов’язана з тим, що він дає змогу поєднати статичні та динамічні моделі політичного процесу. Завдяки застосуванню біхевіористського методу проаналізовано мотиви поведінки правлячої еліти й акторів громадянського суспільства, мобілізаційні можливості структур
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 052 Політологія
Бібліографічний опис
Ялчин Магоммедаліев Шахмар. Демократичні трансформації на пострадянському просторі в Грузії та Азербайджані : кваліфікаційна робота : 052 Політологія / Ялчин Магоммедаліев Шахмар Оглі. - Київ, 2021. - 108 с.