Соціальна нерівність як чинник поширення епідемій у ранньоіндустріальному українському суспільстві (на прикладі епідемій холери 1847–1848 та 1871–1872 років)

Дата
2022
Автори
Шаповалова Дар’я Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Проведено дослідження, яке базувалося на масиві з понад 1500 смертей від холери за епідемій 1847-1848 та 1871-1872 років. Епідемії дозволили побачити, що соціальна нерівність, яка визначена за основними статусними групами тогочасного суспільства, у 1847-1848 році справді значуще диференціювала шанси людей померти від епідемії. Зокрема, найкращими були показники у військових, найгіршими – в селян та духовенства. Також помітно, що чоловіки від епідемії помирали в старшому віці ніж жінки, що з високою ймовірністю вказує на нижчу якість життя жінок. На прикладі епідемії 1871-1872 років така модель не отримала статистичного підтвердження. З’ясовано, що соціальна нерівність справді справляла вплив на смертність від епідемії холери 1847-1848 та 1871-1872 роках, тобто смертність серед населення розподілялася залежно від соціального становища індивідів. І низка використаних індикаторів свідчить про те, що це справді була закономірність, а не просто випадковий збіг. Для проведення подальших досліджень та досягнення надійніших результатів потрібно сформувати більший за обсягом та географічним розмахом масив даних. Ключові слова : епідемія, холера, смертність, якість життя, епідемія 1871-1872, епідемія 1847-1848.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Шаповалова Д. О. Соціальна нерівність як чинник поширення епідемій у ранньоіндустріальному українському суспільстві (на прикладі епідемій холери 1847–1848 та 1871–1872 років) : кваліфікаційна робота бакалавра : 054 Соціологія / Шаповалова Дар’я Олександрівна. - Київ, 2022. - 61 с.