Програмний модуль визначення емоційного забарвлення постів в соціальних мережах

Дата
2023
Автори
Парнет А.О.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою дипломної роботи є розробка застосунку для визначення емоційного забарвлення постів у соціальних мережах. Предмет дослідження - пости в соціальних мережах. Об’єктом дослідження даної роботи є соціальні мережі, так як саме там зберігається найбільше інформації, яку необхідно класифікувати та визначити характеристики (позитивний чи негативний зміст має даний текст). В роботі було досліджено суть задачі визначення емоційного забарвлення постів у соціальних мережах, її проблематику. Розглянуто роботи Роберта Стіна та Бінг Люя. Було наведено вже існуючі інформаційні системи для визначення емоційного забарвлення тексту, описано процес роботи одного з них з використанням методології IDEF0 та DFD. Сформовано класифікаційні ознаки розроблюваної системи та побудовано карту процесів роботи застосунку. Також описано 2 основних бізнес-процеси: отримання даних за запитом користувача та процес навчання нейронної мережі. Побудовано діаграму процесу ЯК-БУДЕ та виділено моменти, яких немає у застосунках, розглянутих раніше. Також було побудовано архітектуру інформаційної системи визначення емоційного забарвлення постів у соціальних мережах, визначено основні підсистеми та модулі роботи. Розроблено програмне забезпечення для визначення емоційного забарвлення постів у соціальних мережах. Для застосунку було обрано мову програмування Python та основні бібліотеки Tensorflow та Django. В результаті виконання дипломної роботи було розроблено застосунок, який дозволяє визначити емоційне забарвлення постів у соціальних мережах.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Парнет А. О. Програмний модуль визначення емоційного забарвлення постів в соціальних мережах : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 122 Комп’ютерні науки / Парнет А.О. – Київ, 2023. – 59 с.