Господарсько-правове регулювання складської діяльності в Україні

Дата
2016
Автори
Паракуда Ірина Вікторівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційне дослідження присвячена комплексному дослідженню теоретичних та прикладних проблем господарсько-правового регулювання складської діяльності в Україні, господарських відносин, що виникають при здійсненні складського зберігання, а також тих вимог, що висуваються чинним законодавством до складів та/або їх утримувачів. Узагальнено та систематизовано існуючі теоретичні розробки щодо складського зберігання у сфері господарювання. Розкрито економіко-правову сутність складської діяльності, здійснюваної суб’єктами господарювання-складами (їх утримувачами) через основне їхнє господарське призначення – зберігання запасів. З’ясовано вплив економічних чинників на сучасне господарсько-правове розуміння складської діяльності, а також визначено поняття та ознаки складської діяльності, проведено її класифікацію. Встановлено правові форми здійснення складської діяльності в Україні. Визначено поняття, види, функції та значення складів. Особливу увагу приділено особливостям правового статусу на території України товарного складу, зернових складів, складів зі спеціальним митним статусом, акцизного (податкового) складу. Визначено поняття, особливості та види складських договорів, а також складських документів. Сформульовано рекомендації, спрямовані на вдосконалення положень господарського законодавства щодо регулювання господарської діяльності зі складського зберігання.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Паракуда І. В. Господарсько-правове регулювання складської діяльності в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право / Паракуда Ірина Вікторівна. - Київ, 2016. – 23 с.
Зібрання