Особливості відтворення перформативів у перекладі українською мовою п'єси Мольєра «Удаваний хворий»

Дата
2023
Автори
Пасюкова Марія Сергіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою даного дослідження є виявлення особливостей відтворення перформативів у перекладі українською мовою в п'єсі Мольєра «Удаваний хворий». Предмет дослідження – особливості відтворення перформативів у перекладі українською мовою п'єси Мольєра «Удаваний Хворий». Об’єкт дослідження – драматична п'єса Мольєра «Удаваний Хворий». У ході роботи було досліджено перформативи, що використовуються в п'єсі, та з'ясовано, які особливості перекладу впливають на відтворення перформативів українською мовою. Практичний аналіз п’єси “Удаваний хворий” Мольєра показав, що перформативність може виражатися на різних рівнях, від лексично- семантичному до синтаксичного. Так, на лексично-семантичному рівні виокремлено : перформативні дієслова; перформативні вирази;перформативні фразеологізми. А на синтаксичному рівні : наказовий спосіб; заперечна форма.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Пасюкова М. С. Особливості відтворення перформативів у перекладі українською мовою п'єси Мольєра «Удаваний хворий» : кваліфікаційна робота … бакалавр : 035 Філологія / Пасюкова Марія Сергіївна. – Київ, 2023. – 56 с.