Структурно-семантичні особливості багатокомпонентних складних речень у сучасній китайській мові

Дата
2017
Автори
Руда Наталія Вікторівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертацію присвячено вивченню синтаксичного статусу багатокомпонентних складних речень у сучасній китайській мові та визначенню їх специфіки у системі складного речення. Досліджено традиційні та специфічні засоби зв’язку між предикативними одиницями у БСР, пов’язані з особливостями організації складного речення у СКМ. Проаналізовано деякі аспекти інтонування БСР, пов’язані з особливостями тональної фонетичної системи СКМ. Вперше у вітчизняній синології створено типологію БСР, що об’єднує десять моделей і свідчить не тільки про досить частотне використання БСР у художній прозі китайських авторів, але й про різноманітність їх структур. Визначено довжину кожної моделі БСР а також ефективність впливу існуючих теорій гнучкості/негнучкості, відкритості/закритості структури БСР на можливості предикативного ускладнення БСР та зміни порядку розташування предикативних частин у китайському складному реченні. Також досліджено особливості взаємозалежності структури та семантики БСР у СКМ. Ключові слова: багатокомпонентне складне речення, структурно-семантичні особливості, предикативна одиниця, засоби зв’язку предикативних одиниць, синдетичний тип зв’язку, асиндетичний тип зв’язку.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Руда Н. В. Структурно-семантичні особливості багатокомпонентних складних речень у сучасній китайській мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.13 мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії / Руда Наталія Вікторівна. - Київ, 2017. - 20 с.
Зібрання