Оцінка екосистемних послуг національного природного парку «Кременецькі гори»

Дата
2023
Автори
Сліпчук Анастасія Ігорівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою даної роботи є оцінка екосистемних послуг національного природного парку «Кременецькі гори» та встановлення економічної вартості культурних послуг: туристично-рекреаційних та естетичних цінностей. Для досягнення мети були поставлені наступні завдання: - висвітлити сутність та важливість ЕП; - охарактеризувати геоекологічний стан території НПП; - проаналізувати методики оцінки екосистемних послуг; - створити анкету дослідження та провести анкетування населення; - проаналізувати розподіли даних дослідження та графічно їх представити; - створити картосхему атрибутів туристично-рекреаційної цінності НПП «Кременецькі гори»; - вирахувати економічну вартість культурних ЕП національного природного парку «Кременецькі гори».
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 106 Географія
Бібліографічний опис
Сліпчук А. І. Оцінка екосистемних послуг національного природного парку «Кременецькі гори» : кваліфікаційна робота бакалавра : 106 Географія / Сліпчук Анастасія Ігорівна. - Київ, 2023. - 67 с.