Вплив радіаційного опромінення на параметри фазової рівноваги рідинних систем.

Дата
2017
Автори
Тарадій Кирил Володимирович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації показано, що дія радіаційного опромінення призводить до збудження частини молекул в співіснуючих фазах, що призводить до зменшення їх хімічних потенціалів. Узагальнено метод розрахунку ентропії рідинної системи, яка знаходиться під опроміненням, шляхом розкладу ентропії в ряд за кореляційними потенціалами багатокомпонентних систем. Встановлено, що дія радіаційного опромінення на рідинну систему призводить до зменшення конфігураційної частини ентропії, що, в свою чергу, спричиняє зміну хімічних потенціалів компонентів рідинної системи та компонентів співіснуючих з нею фаз. Показано, що радіаційне опромінення призводить до зсуву параметрів точок фазових переходів. Величини та знаки зсуву параметрів точок фазових переходів залежать від концентрації збуджених молекул у співіснуючих фазах. Встановлено, що в залежності від характеристик опромінення та речовини, що опромінюється, можливий зсув як температури, так і тиску фазового перетворення. Показано, що для моделі регулярного розчину залежність зміни тиску фазового переходу від концентрації збуджених частинок має квадратичний характер. Встановлено, що ентропійні внески в зміну термодинамічних потенціалів, які відбуваються внаслідок опромінення, відіграють домінуючу роль при визначенні параметрів фазового переходу в системі, тоді як врахування енергетичних внесків спричиняє лише незначні до них поправки. Ключові слова: радіаційне опромінення, фазові переходи, рідинні системи, газові системи, співіснування, променева терапія, зміна параметрів фазових переходів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 104 Фізика та астрономія
Бібліографічний опис
Тарадій К. В. Вплив радіаційного опромінення на параметри фазової рівноваги рідинних систем : дис. ... канд. фіз. - мат. наук : 01.04.14 теплофізика і молекулярна фізика / Тарадій Кирил Володимирович. - Київ, 2017. - 143 с.
Зібрання