Адміністративноправові засоби забезпечення законності в діяльності органів місцевого самоврядування

Дата
2023
Автори
Ібрагімзаде Ельшад Рафіг огли
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційне дослідження спрямоване на розкриття адміністративноправових засобів забезпечення законності в діяльності органів місцевого самоврядування (ОМС) та окреслення можливих шляхів оптимізації їх правового регулювання. В роботі дістали подальшого розвитку теоретичні напрацювання щодо змісту законності в діяльності ОМС та удосконалено наукове розуміння особливостей і видів адміністративноправових засобів забезпечення законності в діяльності ОМС. За змістом законність в діяльності ОМС визначено як субрежим адміністративного права, в результаті чого доведено, що законодавчі положення, якими передбачається забезпечення законності в діяльності ОМС в Україні, потребують вдосконалення, оскільки неналежним чином врегульовують усі аспекти такого забезпечення, а в деяких випадках навіть спрямовані на централізацію публічної влади. Запропоновано внести зміни до чинного Закону № 280: визначити поняття «забезпечення законності в діяльності ОМС»; доповнити розділом «забезпечення законності в діяльності ОМС» (уточнити принципи, сутність, мету, завдання та засади внутрішнього організаційного контролю, громадського контролю, адміністративного нагляду і судового контролю за законністю діяльності ОМС; окреслити специфіку ЗЗ в діяльності органів і посадових осіб МС у період дії режимів воєнного та надзвичайного стану). Встановлено, що адміністративно правові засоби забезпечення законності в діяльності ОМС за змістом виступають гарантіями, серед особливостей визначено їх мету та завдання, коло адресатів, форми вираження. Систему основних видів досліджуваних засобів складають: (1) контроль: внутрішній, внутрішній організаційний, судовий; 2) адміністративний нагляд: загальний, спеціальний, особливий; 3) субсидіарна діяльність прокурора; 4) юридична відповідальність посадових осіб МС. Охарактеризовано практику забезпечення законності в діяльності ОМС в окремих державахчленах ЄС та встановлено можливості її використання в українських реаліях. Зокрема, були чітко сформульовані принципи такої забезпечувальної діяльності, доцільні для законодавчого закріплення (такі пропозиції вже вносилися окремими законопроєктами, проте окреслені в них принципи є абстрактними, що на практиці дозволить їх довільно тлумачити), а також обґрунтовано доцільність розробки Кодексу місцевого самоврядування за прикладом Франції та створення конгресу ОМС України за прикладом Латвійського союзу самоврядування. Ключові слова: місцеве самоврядування, законність, адміністративноправові засоби, контроль, нагляд, відповідальність, публічний інтерес, адміністративні процедури, публічна адміністрація, адміністративне оскарження, законодавче регулювання.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Ібрагімзаде Е. Р. Адміністративноправові засоби забезпечення законності в діяльності органів місцевого самоврядування : дис. ... д-ра філос. : 081 Право / Ібрагімзаде Ельшад Рафіг огли. - Київ, 2023. - 280 с.
Зібрання