Інформаційно-аналітичне забезпечення публічного управління регіональних розвитком

Дата
2023
Автори
Мельник Тетяна Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації вирішено актуальне наукове завдання, яке полягає в отриманні нових науково обґрунтованих результатів у галузі знань 28 “Публічне управління та адміністрування” щодо вдосконалення організації інформаційно-аналітичного забезпечення публічного управління регіональним розвитком в державі на основі новітніх теоретико-методологічних підходів, міжнародних стандартів та світових тенденцій у цій сфері, спрямованих на підвищення ефективності публічно-управлінських рішень щодо розвитку регіонів. Визначено структурно-змістові характеристики і складові належного інформаційно-аналітичного забезпечення публічного управління регіональним розвитком (інституціональні, компетентнісні, дослідницькі, технологічні, організаційні), відповідні їм набори функцій та умови реалізації, що в сукупності можуть бути використані суб’єктами регіонального управління як методологічні інструменти для вироблення управлінських рішень і формування відповідних систем моніторингу та оцінювання. Розроблено концептуальну модель модернізації системи інформаційно-аналітичного забезпечення публічного управління регіональним розвитком, яка складається з трьох взаємопов’язаних підсистем забезпечення: компетентнісного; інституціонального; технологічного; зміни в яких мають системно-детермінуючий характер. Ключові слова: інформаційні системи та технології, регіональна політика, регіональне управління, ефективність та якість управління, 8 прийняття управлінських рішень, організація, стратегічне планування, дослідження, орган публічної влади, громадська організація, компетентність, освітня програма, цифровізація, інтеграція даних, сталий розвиток регіонів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
28 Публічне управління та адміністрування , 281 Публічне управління та адміністрування
Бібліографічний опис
Мельник Т.О. Інформаційно-аналітичне забезпечення публічного управління регіональних розвитком : дис. … д-ра філософії : 281 Публічне управління та адміністрування / Мельник Тетяна Олександрівна. - Київ, 2023. - 295 с.
Зібрання