Організація Телекомунікаційної системи з використанням технології «Blockchain»

Дата
2022
Автори
Трикоз Ярослав Володимирович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета роботи поляга у вивченні основних принципів роботи блокчейну. Дослідження можливості використання технології blockchain у телекомунікаційних системах та розгляд уже існуючих рішень на базі blockchain. Технологія Blockchain дуже стрімко розвива ться. Вона нада можливість створення нових бізнес-моделей в різних галузях, зокрема, і в телекомунікаціях. Послуги, які надають телекомунікаційні компанії, можна розглядати як складну екосистему, вимага великої кількісті вза мозалежних груп операторів, як внутрішніх так і зовнішніх, які хочуть і можуть працювати над спільними проектами. По факту, блокчейн уже використову ться для того, щоб позбутися посередників між операторами, запобігання шахрайству у роумінгу і для ефективної мобільності телефонних номерів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації , 172 Електронні комунікації та радіотехніка
Бібліографічний опис
Трикоз Я. В. Організація телекомунікаційної системи з використанням технології «Blockchain» : кваліфікаційна робота бакалавра : 172 Телекомунікації та радіотехніка / Ярослав Трикоз. - Київ, 2022. - 53 с.