Азо-азометинвмісні полімерні композити для використання в нелінійній оптиці

Дата
2021
Автори
Лісняк Сергій Олександрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Синтезовано 2-гідрокси-5-((3-гідроксифеніл)діазеніл) бензальдегід та такі сполуки на його основі: 2-гідрокси-5-((3-гідроксифеніл)діазеніл)бензальдегід, 2-формил-4-((3- (метакрилоїл-окси) феніл) діазеніл) фенілметакрилат. азометинів конденсацією 2-гідрокси-5-((3-гідроксифеніл)діазеніл)бензальдегіду з 4-заміщеними анілінами класичним методом цільові продукти з високим виходом та чистотою одержати не вдалось. Вбачається більш оптимальним одержання спочатку диметакрилових похідних з подальшою їх конденсацією з пара-заміщеними анілінами.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Лісняк С. О. Азо-азометинвмісні полімерні композити для використання в нелінійній оптиці : кваліфікаційна робота ... бакалавр : 102 Хімія / Лісняк Сергій Олександрович. - Київ, 2021. - 37 с.