Програмний модуль підтримки процедури преференційного голосування

Дата
2023
Автори
Григор’єв Арсентій Георгійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У випускній кваліфікаційній роботі проведено аналіз сучасних методів голосування в колективі, розглянуто алгебраїчний метод обробки експертної інформації для підтримки голосування шляхом вибору упорядкованої підмножини кандидатів, розроблено серверне та клієнтське програмне забезпечення, що дозволяє проводити голосування та агрегацію даних з урахуванням експертних оцінок. Ключові слова: підтримка голосування, упорядкована множина, алгебраїчний метод, експертна інформація, програмний модуль, комп'ютерні науки.
In this graduation thesis, modern methods of voting in a collective are analyzed, the algebraic method of expert information processing is considered to support the preliminary voting process, and server-side and client-side software is developed that enables voting and data aggregation taking into account expert evaluations. Keywords: supporting voting, subset of candidates, algebraic method, expert information, software module, computer sciences.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Григор’єв А. Г. Програмний модуль підтримки процедури преференційного голосування : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 122 Комп’ютерні науки / Григор’єв А. Г. - Київ, 2023. - 94 с.