Генеративні нейронні мережі

Дата
2021
Автори
Олійник Микмта
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В даній роботі було викладено теоретичні основи глибокого навчання та генеративних мереж, зокрема трьох основних типів – варіаційних автокодувальників, генеративних змагальних мереж та авторегресивних нейронних мереж. Окрему увагу було приділено опису прикладу авторегресивних моделей – мовним моделям, з архітектурою заснованою на рекурентних нейронних мережах та на Трансформерах. Було поставлено задачу генерації діалогу та раніше не розв’язану проблему глобально керованої генерації діалогу. Було запропоновано новий підхід з застосування поєднання двох типів генеративних нейронних мереж – варіаційних автокодувальників та авторегресивних – для розв’язання поставленої проблеми.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 121 Інженерія програмного забезпечення
Бібліографічний опис
Олійник М. Генеративні нейронні мережі : кваліфікаційна робота … бакалавра : 121 Інженерія програмного забезпечення / Олійник Микита. – Київ, 2021. – 54 с.