Вивчення оптичних властивостей шаруватих нанокомпозитів

Дата
2023
Автори
Ромадін Владислав Віталійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
З використанням концепції ефективної сприйнятливості запропонована теоретична модель оптичного відгуку шаруватої тонкої плівки з вбудованими металевими еліпсоїдними наночастинками з оболонкою. На основі цієї моделі розраховано контурні карти і спектри поглинання для двошарових тонких плівок з наночастинками золота та міді. Наночастинки мали сферичну форму, сплюснуту сфероїдальну форму з віссю симетрії, перпендикулярною до площини плівки., а також витягнуту сфероїдальну форму тієї ж просторової орієнтації. Було виявлено резонанси, за яких поглинання в плівці падаючого світла було максимальним. Виявлено вплив форми нановключень і оболонок на оптичні властивості шаруватого нанокомпозиту. Зміна форми нановключень призводила до зсувів піків поглинання і зміни інтенсивності піків. Наявність оболонки призводила до послаблення поглинання і до зсувів піків в бік коротших хвиль. Ключові слова: нанокомпозит, поглинання, конфігураційний резонанс, шарувата плівка, наночастинки.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 105 Прикладна фізика та наноматеріали
Бібліографічний опис
Ромадіна В. В. Вивчення оптичних властивостей шаруватих нанокомпозитів : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 105 Прикладна фізика та наноматеріали / Ромадін Владислав Віталійович. - Київ, 2023. - 29 с.