Класифікація зображень за допомогою згорткових нейронних мереж

Дата
2023
Автори
Дух Владислав
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Після проведення досліджень з використання згорткових нейронних мереж у класифікації зображень, ми зробили кілька основних висновків: Згорткові нейронні мережі є потужним і ефективним інструментом для класифікації зображень. Вони дозволяють автоматично виявляти важливі ознаки та здійснювати точну класифікацію зображень з високою швидкодією. Вибір архітектури згорткової нейронної мережі є критичним кроком у досягненні найкращих результатів. Різні архітектури, такі як VGG, ResNet, Inception тощо, мають свої переваги та недоліки, і їхній вибір залежить від специфіки завдання та доступних ресурсів. Правильна підготовка та обробка даних впливають на ефективність моделі. Розбиття датасету на тренувальну, перевірочну та тестову вибірки дозволяє оцінити продуктивність моделі та запобігти перенавчанню. Також важливо правильно масштабувати та нормалізувати дані перед подачею їх на вхід моделі. Застосування оптимізаційних методів, таких як стохастичний градієнтний спуск, допомагає зменшити функцію втрат та покращити продуктивність моделі під час навчання. Оцінка продуктивності та точності моделі є важливою складовою дослідження. Метрики, такі як точність, відновлення, точність класу та F1-показник, дозволяють об'єктивно оцінити продуктивність моделі та порівняти її з іншими підходами. Застосування згорткових нейронних мереж може бути поліпшене шляхом врахування контексту зображень. Дослідження можуть зосередитись на розвитку методів, що дозволяють моделям аналізувати та використовувати контекстуальну інформацію для зрозуміння зображень. Ці напрямки досліджень мають потенціал покращити ефективність та розуміння згорткових нейронних мереж у класифікації зображень. Подальші дослідження в цих напрямках можуть призвести до нових інновацій та досягнень у цій галузі.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Дух В. Класифікація зображень за допомогою згорткових нейронних мереж : кваліфікаційна робота бакалавра : 122 Комп’ютерні науки / Дух Владислав. – Київ, 2023. – 43 с.