«Культурна адаптація аудіовізуальних текстів під час перекладу з португальської мови українською (на матеріалі кіносеріалу «Клон»)»

Дата
2023
Автори
Левків Марія Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дослідження аудіовізуального перекладу як нової та окремої галузі в перекладознавстві доводять, що аудіовізуальний переклад стрімко розвивається у зв’язку з прогресом кіноіндустрії, цифрових технологій і т. д. Все це сприяє подальшому розвитку перекладу та проведенню нових досліджень в цій сфері. Не зважаючи на те, що ця галузь перекладознавства доволі нова, наразі проведено доволі багато досліджень. Мета нашої роботи була визначити стан і проблематику перекладу аудіовізуальних текстів, використовуючи наші знання про аудіовізуальний переклад та його види. Але важливою складовою в нашому науковому дослідженні були визначення поняття лакун та способи їх усунення, а також визначення культурної адаптації аудіовізуальних текстів під час перекладу з португальської мови українською (на матеріалі кіносеріалу «Клон»). Наша робота полягала у більш поглибленому вивченні понять аудіовізуального перекладу та лакун. Актуальність роботи полягає в тому, що ми не тільки розібралися з цими поняттями, але й визначили їх взаємозв’язок при перекладі телесеріалів, фільмів і т.д. Аудіовізуальний переклад є доволі новою сферою в галузі перекладознавства та є досить складним, оскільки перекладач повинен бути обізнаним у типології аудіовізуального перекладу, різних перекладацьких стратегіях, притаманних саме аудіовізуальному перекладу. Говорячи про усунення лакун під час аудіовізуального перекладу, можемо зробити висновок, що зазвичай вирішення цієї проблеми залежить від самого перекладача, чи можливо знайти відповідник в мові перекладу чи ні. В нашому дослідженні ми виконали всі наші поставленні завдання, а саме: - проаналізували поняття «аудіовізуального перекладу»; - розглянули типологію аудіовізуального перекладу, а саме субтитрування та дублювання як основні типи; - виявили переваги та недоліки субтитрування та дублювання; - дослідили процес культурної адаптації аудіовізуальних текстів під час перекладу з португальської на українську мову; - визначили лакуни у семантичній карті мови; - знайшли способи заповнення лакун.
A tradução audiovisual é um ramo relativamente recente dos estudos de tradução que começou no final do século anterior e que ainda está a ser desenvolvido e investigado. Inicialmente, a tradução audiovisual não era considerada um domínio distinto devido à falta de investigação e de estudos. Era algo de novo e insuficientemente investigado nos estudos de tradução, mas o rápido desenvolvimento das tecnologias da informação e digitais e a globalização deram um impulso ao desenvolvimento da tradução audiovisual e à emergência de novos tipos de tradução. Apesar do facto de este campo de estudos da tradução ser bastante recente, já foram realizadas muitas investigações até agora. O objectivo do nosso trabalho foi determinar o estado e os problemas da tradução de textos audiovisuais, utilizando os nossos conhecimentos sobre a tradução audiovisual e os seus tipos. No entanto, uma componente importante da nossa investigação foi definir o conceito de lacunas e as formas de as eliminar, bem como determinar a adaptação cultural de textos audiovisuais quando traduzidos de português para ucraniano (com base na série de filmes Clone). No nosso estudo, cumprimos todos os nossos objectivos, nomeadamente: analisámos o conceito de "tradução audiovisual"; revimos a tipologia da tradução audiovisual, ou seja a legendagem e a dobragem como principais tipos; identificámos as vantagens e desvantagens da legendagem e da dobragem; estudámos o processo de adaptação cultural de textos audiovisuais durante a tradução de português para ucraniano; identificámos lacunas no mapa semântico da língua; encontrámos formas de preencher essas lacunas.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Левків М. В. «Культурна адаптація аудіовізуальних текстів під час перекладу з португальської мови українською (на матеріалі кіносеріалу «Клон»)» : кваліфікаційна робота бакалавра : 035 Філологія / Левків Марія Володимирівна. – Київ, 2023. – 56 с.