Поп-музика в контексті трансформацій музичної індустрії

Дата
2021
Автори
Хорішко Тетяна Андріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета дослідження: виявити сутнісні характеристики поп-музики як соціокультурного явища та її взаємозв’язку з музичною індустрією, розкрити їх специфіку та перспективи розвитку в цифрову епоху. У ході виконання роботи було окреслено особливості поп-музики як соціокультурного явища; висвітлено специфіку музичної індустрії та її роль в культурі; охарактеризовано основні складники музичної індустрії та визначено стратегії її розвитку в контексті сучасного культурного простору; визначено вплив цифрових медіа на музичну індустрію. Музична індустрія є не тільки соціокультурним феноменом, але і значущим соціальним інструментом, який використовується при описі нових життєвих форм, що виникають в результаті множинних структурних диференціацій сучасного соціального світу. Сучасна музична індустрія існує як специфічна «індустрія культури», цілком залежна від вкладених в неї імпульсів, і видає, відповідно, очікувані реакції, піддається аналізу і прогнозуванню. Музична індустрія спирається на знання характерних рис «культурних (творчих) індустрій» в кожному окремо взятому історичному періоді і в кожному конкретному - державному або національному - просторі. Поява і поширення цифрового формату музики було підготовлене цілим рядом тенденцій в еволюції музичного життя, музичного мистецтва та музичної індустрії. Цифровий файл є сьогодні найпростішим і найдоступнішим інструментом пізнання музичного світу. У віртуальному музичному океані споживач знаходить файли як популярної, відомої йому музики, так і відкриває для себе нові напрямки, жанри, стилі, нові імена авторів і виконавців, тобто здійснює вибір відповідно до свого смаку, потреб, звичок і настрою. Сучасні форми сприйняття і споживання музики – це концерти, дискотеки, радіо, мережа Інтернет свідчать щодо розширення музичної картини світу.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 034 Культурологія
Бібліографічний опис
Хорішко Т. А. Поп-музика в контексті трансформацій музичної індустрії : кваліфікаційна робота … бакалавра : 034 Культурологія / Хорішко Тетяна Андріївна. - Київ, 2021. – 63 с.