Вплив пандемії COVID-19 на шлюбно-сімейні стосунки в сучасній Україні: гендерний аспект

Дата
2021
Автори
Друк Катерина Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Магістерська робота присвячена дослідженню гендерного аспекту впливу пандемії COVID-19 на шлюбно-сімейні стосунки в сучасній Україні. В даній роботі за допомогою вторинного аналізу емпіричних досліджень з’ясовано сучасний стан і тенденції розвитку сім’ї в Україні, а також, визначено наслідки та характер впливу пандемії COVID-19 на основні сфери життя суспільства та, зокрема, на стосунки в сім’ї (сімейний мікроклімат) та розподіл сімейних обов’язків в гендерному розрізі. Шляхом проведення пілотажного онлайн-опитування респондентів, які перебувають в офіційному шлюбі та проживають у Києві та Київській області, було здійснено спробу перевірити наявні тенденції щодо змін в розподілі сімейних обов’язків та мікрокліматі в родині, до яких призвели умови пандемії.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Друк К. О. Вплив пандемії COVID-19 на шлюбно-сімейні стосунки в сучасній Україні: гендерний аспект : кваліфікаційна робота : 054 Соціологія / Друк Катерина Олександрівна . - Київ, 2021. - 101 с.