Поводження з твердими побутовими та промисловими відходами їх геоекологічні наслідки та небезпеки на прикладі Обухівського району

Дата
2021
Автори
Компаніченко Богуслав Тарасович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою роботи є розгляд поводження з твердими побутовими та промисловими відходами, визначення їх геоекологічних наслідків та небезпеки. У ході виконання роботи визначено теоертико – методологічні засади дослідження геоекосистем полігонів ТПВ; наведено принципи сталого розвитку у сфері поводження з відходами , досліджено рельєф, геологічну будову, кліматичні умови, поверхневі та підземні води, ґрунтовий покрив, рослинність району дослідження; здійснено дослідження забруднення атмосферного повітря, охарактеризовано вплив на стан поверхневих та підземних вод; охарактеризовано сучасний стан поводження з відходами в Обухівському районі.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 106 Географія
Бібліографічний опис
Компаніченко Б.Т. Поводження з твердими побутовими та промисловими відходами їх геоекологічні наслідки та небезпеки на прикладі Обухівського району : кваліфікаційна робота : 106 Географія / Компаніченко Б огуслав Тарасович. – Київ, 2021. – 28 с.