Інтерпретаційні моделі образу правителя в українських середньовічних і барокових літописах

Дата
2017
Автори
Бурлака Дар’я Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації здійснено комплексний аналіз інтерпретаційної моделі образу правителя в українських середньовічних і барокових літописах. Акцентовано на методології вивчення інтерпретаційних моделей образу правителя в українських середньовічних і барокових літописах. Проаналізовано історико-літературні засади студіювання образу володаря в літописах українського Середньовіччя, де визначальним є вплив християнського канону й Бароко зі спрямовуючою національною специфікою. Подано авторське визначення інтерпретаційних моделей образів правителів у літописах Середньовіччя і Бароко. Проведено детальний аналіз історико-філософської моделі образу володаря в середньовічних літописах, зокрема світського (виділено: образи князів-язичників і правителів-християн у «ПовЂсть врЂмяньных лЂт», художній тип володаря в Київському літописі, світсько-героїчна і філософсько-релігійна моделі образу князя в Галицько-Волинському літописі) й церковного типів (рівноапостольні Ольга і Володимир, які пройшли шлях від язичництва до християнства й ідеальні моделі святих Бориса і Гліба у «ПовЂсть врЂмяньных лЂт»). У дослідженні представлено авторське наукове бачення історикополітичної моделі образу правителя в літописах Бароко. Акцентовано на індивідуалізації гетьмана у літописі Самовидця, моделі образу Б. Хмельницького в літописі Г. Грабянки, постатях правителів у інтерпретації С. Величка. Репрезентовано специфіку образу національного володаря в «Исторія Русовъ». Інтерпретаційна модель образу правителя в середньовічних і барокових літописах – важливий художніх феноменів давньої української літератури. Він синтезує релігійні, естетичні, культурні, суспільні погляди книжників культурноестетичних епох Середньовіччя й Бароко. Ключові слова: інтерпретаційна модель, образ правителя, володар, Середньовіччя, Бароко, історико-філософська модель, світський тип, церковний тип, історико-політична модель, образ національного володаря
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Бурлака Д. О. Інтерпретаційні моделі образу правителя в українських середньовічних і барокових літописах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 українська література / Бурлака Дар’я Олександрівна - Київ, 2017. - 22 с.
Зібрання