Розробка системи анонімного оцінювання якості освіти в мережі університету

Дата
2022
Автори
Мельник Ольга
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В ході виконання кваліфікаційної роботи було створено архітектуру, обрано інструменти реалізації, розроблено структуру БД для Анонімної Системи Оцінювання Якості Освіти. Використано архітектуру системи, яка включає набір спеціалізованих підсистем та базу даних, концептуальна модель якої сформована на основі методики побудови реляційних баз даних. Обрано засоби розробки, до яких відносяться мова програмування C#, бібліотеки React та MUI, пакет Dapper, які дозволяють зручно розроблювати та підтримувати систему, а також додавати нові компоненти. Потенційними користувачами системи є студенти, як учасники голосування, та аналітики, які будуть оброблювати результати оцінювання. Було спроєктовано архітектуру відповідно до вимог та виконано програмну реалізацію веб-сервісу згідно розробленої архітектури, що забезпечує збір даних у студентів стосовно якості викладання в університеті, який можна інтегрувати в існуючі системи.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 123 Комп’ютерна інженерія
Бібліографічний опис
Мельник О. Розробка системи анонімного оцінювання якості освіти в мережі університету : дипломна робота бакалавра : 123 Комп'ютерна інженерія / Ольга Мельник. - Київ, 2022. - 40 с.