Особливості трудової міграції в Івано-Франківській області: гендерний аспект

Дата
2020
Автори
Самелюк Софія Олегівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дипломній роботі представлено дослідження трудових міграційних процесів, надання їм загальної характеристики, виявлення особливостей трудової міграції на території України, а також гендерних аспектів трудової міграції Івано-Франківської області. Теоретичним обґрунтуванням виступають погляди, запропоновані зокрема Томасом Файстом, який розглядав міграції за допомогою теорій різного рівня, а також було використано теорію Л. Сжаастада, що посідає одне з провідних місць у теорії «людського капіталу». З урахуванням його теорії було побудовано ряд питань в анкетуванні з метою дослідження прибутковості та отримання додаткового доходу як причини трудової міграції. Однак варто зауважити, що внаслідок поширення пандемії COVID-19 здійснити глибоке інтерв’ю не вбачалось можливим, з огляду на дану ситуацію було вирішено провести вторинний аналіз попередніх досліджень у наведеній тематиці, що торкаються проблематики дослідження. Окрема увага відводиться представленню соціально-історичним тенденціям особливостей трудової міграції в Україні та статистиці, щодо світової міграції з Західного регіону України, зокрема Івано-Франківської області. Робота виконана шляхом описового соціологічного дослідження – анкетування та аналіз вторинних даних. Проведене дослідження продемонструвало наявність фемінізації трудової міграції в Івано-Франківській області. Отримані висновки можуть бути залучені до публічного обговорення та поштовхом до першочергового питання легітимізація трудової міграції з країнами, до яких здійснюється найбільша кількість відтоку населення з Івано-Франківської області та України в цілому.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Самелюк С. О. Особливості трудової міграції в Івано-Франківській області: гендерний аспект : кваліфікаційна робота : 054 Соціологія / Самелюк Софія Олегівна. - Київ, 2020. - 102 с.