Розвиток ринку міжнародних платіжних послуг в контексті глобальної інформатизації

Дата
2016
Автори
Апалькова Вікторія Валеріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційну роботу присвячено розвитку ринку міжнародних платіжних послуг у контексті глобальної інформатизації. Досліджено теоретичні та інституційні засади розвитку цього ринку, систематизовано його основних гравців на глобальному і локальному рівні. Проаналізовано сучасні тенденції на ринку міжнародних платіжних послуг та визначено детермінанти його розвитку в умовах глобальної інформатизації. Висунуто та перевірено гіпотезу щодо існування взаємозалежності між досягненнями у сфері побудови інформаційної економіки і ступенем розвитку ринку міжнародних платіжних послуг. Запропоновано економіко-статистичний метод прогнозування розвитку ринку міжнародних платіжних послуг на основі оцінки його місткості та з урахуванням ключових факторів впливу. Здійснено моделювання розвитку ринку міжнародних платіжних послуг в Україні в сегменті транскордонної електронної комерції. Досліджено конкурентоспроможність України у сфері формування ринку платіжних послуг; надано рекомендації щодо вдосконалення організаційно-економічних засад його розвитку. Ключові слова: міжнародні платіжні послуги, інформаційна (цифрова) економіка, глобальна інформатизація, транскордонна електронна комерція, методи прогнозування місткості ринку, детермінанти розвитку ринку.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 051 Економіка
Бібліографічний опис
Апалькова В. В. Розвиток ринку міжнародних платіжних послуг в контексті глобальної інформатизації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 світове господарство і міжнародні економічні відносини / Апалькова Вікторія Валеріївна - Київ, 2016. - 23 с.
Зібрання