Біохімічні показники крові за розвитку експериментального запалення суглобу та за умов профілактичного введення хондроїтин сульфату

Дата
2021
Автори
Блохіна Оксана Григорівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі досліджено профілактичну дію хондроїтин сульфату на певні показники запалення в крові щурів за умов розвитку каррагінан-індукованого запалення суглобу. У ході проведених експериментів на гістологічному рівні було показано, що у щурів при субплантарному введенні каррагінану, виявляються ознаки розвитку гострого запалення суглобу (значний набряк навколосуглобових тканин задньої кінцівки, у навколосуглобовій м’язовій тканині спостерігаються вогнищеві інфільтрати, що складаються з лейкоцитів і гістіоцитів та десквамованих фрагментів). Профілактичне введення хондроїтин сульфату тваринам з каррагінан-індукованим запаленням суглобу на гістологічному рівні зменьшує інтенсивність запальних явищ у м’язево-суглобовому компоненті задньої кінцівки щурів. Ключові слова: гостре запалення суглобу, хондроїтин сульфат, вільнорадикальні процеси, антиоксидантна система.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Блохіна О.Г. Біохімічні показники крові за розвитку експериментального запалення суглобу та за умов профілактичного введення хондроїтин сульфату : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 - біохімія / Блохіна Оксана Григорівна. - Київ, 2021. - 162 с.
Зібрання