Етнонаціональна ідентичність німців в контексті міграційних процесів другої половини ХХ – початку ХХІ століття

Дата
2017
Автори
Трохименко Олександра Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі на основі матеріалів власних польових досліджень автора, вивчення широкого кола джерел та літератури, розглядається етнонаціональна ідентичність німців у контексті міграційних процесів другої половини ХХ – початку ХХІ століття. Особлива увага приділена проблемним аспектам сучасного стану етнонаціональної ідентичності німців. Проаналізовано вплив спроби побудови мультикультурного суспільства в Німеччині на етнонаціональну ідентичність представників німецького етносу. У ході дослідження запропоновано гіпотезу, що етнічна складова етнонаціональної ідентичності німців є ослабленою. Визначено, що реалізація етнонаціональної політики в повоєнній Німеччині призвела до нівеляції серед німців цінності етнічних ознак. Разом з демографічними проблемами і збільшенням частки мігрантів, що відмовляються інтегруватися у німецьке суспільство та культуру, це може призвести до згасання німецької мови та розчинення німців як етносу. Обґрунтовується необхідність зміни основ німецької державної етнічної політики.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 032 Історія та археологія
Бібліографічний опис
Трохименко О.О. Етнонаціональна ідентичність німців в контексті міграційних процесів другої половини ХХ – початку ХХІ століття : автореф. дис. ...канд. іст. наук : 07.00.05 - етнологія / Трохименко Олександра Олександрівна. - Київ, 2017. – 20 с.
Зібрання