Інформаційна війна як засіб політичного насилля

Дата
2022
Автори
Сунгурова Саломе Романівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Уперше запропоновано авторську класифікацію провідних напрямів теоретичного осмислення політичного насилля (структурний, культурологічний та соціально-психологічний), яка доводить його варіативний детермінізм, а також осягнення дефініції «політичне насилля» через розкриття змісту такої понятійної паралелі, як «політичний інтерес» - «політичний конфлікт» - «політичне насилля»; розкрито зміст кібервійни через каузальний зв'язок кіберпростору, кіберсили та кіберстартегії; виявлено актуальні тендеції кібернетичної війни, а саме - посилення залежності від розвитку апаратного та програмного забезпечення; зниження ресурсної витратності; домінування нападу над захистом; схильність до тиражування; зменшення вартості входу в кіберпростір тощо. Удосконалено розуміння інформаційної війни як засобу політичного насилля (досягнення політичних цілей інформаційним інструментарієм) шляхом визначення її основних етапів, груп, форм та функцій, а також ролі атакувальної та захисної стратегій; обґрунтування детермінованості актуалізації інформаційної війни активним розвитком інформаційно-комунікаційних технологій; аналіз інструментарію інформаційної війни (інформаційної зброї), доведено, що він дозволяє викрадати, спотворювати чи знищувати інформацію; обмежувати чи припиняти доступ до неї законних користувачів; порушувати роботу або виводити з ладу телекомунікаційні мережі та комп'ютерні системи, що використовуються у забезпеченні життєдіяльності суспільства та держави; змінювати свідомість людей, змушувати їх неадекватно сприймати реальність, жити у світі ілюзій та робити згубні для себе вчинки тощо. До ключових категорій інформаційної зброї віднесено: збір, передачу, захист, маніпулювання, порушення, деградацію та заперечення.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 052 Політологія
Бібліографічний опис
Сунгурова С. Р. Інформаційна війна як засіб політичного насилля : дис. … д-ра філософії у галузі соціальних та поведінкових наук : 052 – Політологія / Сунгурова Саломе Романівна. - Київ, 2022. - 204 с.
Зібрання